Pokoje Gościnne Baranek

Regulamin obiektu

 1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. Prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 5. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30-50% wartości pobytu.
 6. Pozostała opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszego wyjazdu.
 7. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn od nas niezależnych zadatek nie podlega zwrotowi (podstawa prawna art. 394 Kodeksu Cywilnego).
 8. Przy rezerwacji prosimy podać ostateczną datę i czas pobytu. W przypadku nie dokonania wpłaty zadatku w ciągu 5 dni od momentu zarezerwowania zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia rezerwacji.
 9. Wynajmujący nie może udostępnić pokoju innym osobom niezameldowanym w ośrodku, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną opłatę.
 10. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 11. Osoby nie wynajmujące pokoju w ośrodku, nie mogą przebywać na terenie ośrodka.
 12. Zezwolenie na pobyt zwierząt w ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora ośrodka. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren ośrodka. Na terenie ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 13. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów za zaistniałe sytuacje na terenie całego ośrodka.
 14. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, monitorowany 24h. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 15. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00.
 16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domu lub pokoju. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
 18. W ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 19. W przypadku zgubienia klucza lub breloka, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 złotych.
 20. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 21. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt i ryzyko na wskazany adres.
 23. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.
 24. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 25. Wyjeżdżając prosimy o pozostawienie pokoi, w czystości, wyrzucenie śmieci, zdjęcie pościeli oraz oddanie kluczy.
 26. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka
i obowiązuje od dnia 01 grudnia 2020 r.

Co warto odwiedzić

W naszej okolicy

 • wyciąg narciarski

  Wyciąg Narciarski

  Odległość - 50 metrów

 • karczma na budzu

  Karczma & Pizzeria

  Odległość - 50 metrów

 • klasztor na bachledówce

  Klasztor na Bachledówce

  Odległość - 2 kilometry

 • baseny termalne

  Baseny Termalne

  Odległość - od 12 kilometrów

Opinie

Naszych gości

Masz pytanie?

zobacz więcej